„Duša a film.“

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe realizuje od roku 2018 cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“.

Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch, alebo duševnými problémami v každodennom živote a po jeho skončení s divákmi na danú tému besedujú prizvaní odborníci.

V rámci cyklu bol 10.2. 2020 premietaný film  „Beautiful boy“, ktorý na základe skutočných udalostí zobrazuje neľahkú cestu závislého chlapca a jeho milujúcej rodiny.

Na tému drogovej závislosti, jej príčin a následkov diskutoval s moderátorom MUDr. Petrom Breierom Mgr. Kamil Bartoň, riaditeľ centra pre deti a rodiny RETEST.

Záznam diskusie si môžete pozrieť na https://www.dusevnezdravie.sk/dusa-a-film-beautiful-boy/.

rts