Prebiehajúce projekty

„Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“

Zapojili sme sa do národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt má predpokladané trvanie od marca 2022 do novembra 2023.


„Šanca na návrat“

Národný projekt, hlavným cieľom je znížiť riziká sociálneho vylúčenia osôb vo výkone trestu prostredníctvom resocializačných programov. Jeden zo špecializovaných programov je orientovaný aj na tému závislosti. RETEST ako spolupracujúca organizácia je do projektu zapojená aj prostredníctvom lektorskej činnosti pracovníka CDR v pilotnom programe realizovanom v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.