Prebiehajúce projekty

„Šanca na návrat“

Národný projekt, hlavným cieľom je znížiť riziká sociálneho vylúčenia osôb vo výkone trestu prostredníctvom resocializačných programov. Jeden zo špecializovaných programov je orientovaný aj na tému závislosti. RETEST ako spolupracujúca organizácia je do projektu zapojená aj prostredníctvom lektorskej činnosti pracovníka CDR v pilotnom programe realizovanom v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.