Vzdelávanie

Zamestnanci centra pre deti a rodiny RETEST, v spolupráci s občianskym združením „Brána do života“, absolvovali spoločné vzdelávanie o aktuálnom stave a vývoji drogovej scény u nás.

Súčasnú situáciu a trendy na drogovej scéne v kontexte poskytovaných služieb predstavila klinická psychologička, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Prima, PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA.

rts