DOTÁCIE

RETEST na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, predloženej Hlavným mestom SR Bratislava ako zriaďovateľom, získal dotáciu vo výške 14 429,97 EUR z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb v zariadení na účely „dotácie na energie“. Poskytnuté prostriedky sú určené na úhradu zvýšených nákladov na energie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021.