OZNAM

Vážení rodičia a blízky príbuzní našich klientov,

v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom  a opatreniami, ktoré majú spomaliť šírenie vírusu sme sa rozhodli pre zrušenie plánovanej  „veľkej sobotnej rodičovskej skupiny“, ktorá sa mala uskutočniť dňa 21.3. 2020.

Zároveň sme sa rozhodli do odvolania pozastaviť návštevy v priestoroch centra v obvyklých termínoch. Klientom bude umožnený v prípade potreby telefonický kontakt a o ďalšom postupe v závislosti od pokynov kompetentných orgánov a zriaďovateľa centra vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie,  ústretovosť  a zodpovednosť voči ostatným obyvateľom pri realizácii opatrení, ktoré majú viesť ku spomaleniu šírenia vírusu a tak aj ku lepšiemu zvládnutiu danej situácie.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať  na našich telefónnych číslach.

Ďakujeme.

Mgr. Kamil Bartoň

riaditeľ CDR RETEST