Návšteva centra Návrat v Kráľovej pri Zvolene

Minulý víkend sme sa s celou komunitou zúčastnili športových dní v CDR Návrat v Kráľovej pri Zvolene. Napriek plánom na širšiu účasť viacerých zariadení sme boli jedinou komunitou z vonka, ktorá sa zúčastnila tohto podujatia. Premiérový ročník sa teda odohral v menšom počte, čo sa prejavilo najmä voľnejším programom a väčšou pružnosťou časového harmonogramu. Poskytlo nám to však aj priestor bližšie sa spoznať s členmi komunity Návratu a lepšie sa oboznámiť charakteristikami program, v ktorom fungujú.

Počas prvého dňa sme absolvovali skúšobný turnaj vo volejbale, ako aj rekreačnú hru v petangu a pingpongu. Už skúšobný turnaj bol plný nasadenia a tímovej práce. Súboj o prvé miesto bol dramatický a radosť z víťazstva nefalšovaná. Keďže sme mali zmiešané družstvá bola to skvelá  príležitosť pre nadviazanie kontaktu s domácou komunitou. Úvodný deň sme zakončili zdieľaním pocitov pri spoločnom táboráku. Nasledujúce ráno sme sa vybrali na výlet do osady Zaježová, ktorá propaguje životný štýl charakteristický súladom s prírodou, šetrnosťou k životnému prostrediu, venovaním sa tradičným remeslám ale napríklad aj meditačným technikám. Následne sme si na miestnom ranči (u Luntnera) dali spoločnú kapustnicu a zahájili turnaj v plážovom futbale a volejbale. Išlo už o oficiálnejšie porovnanie si síl medzi našimi komunitami. Vďaka silnému odhodlaniu, ktoré sa dalo badať aj v snahe ísť cez bolesť sa naša komunita umiestnila na krásnej druhej priečke vo obidvoch kategóriách. Na záver sme si spoločne zrekapitulovali naše dojmy zo spoločného víkendu a zdieľali naše pocity, pochvaly, uznanie ale aj pripomienky.

Bola to výborná skúsenosť spoznať nových ľudí, ale aj byť svedkom toho ako fungujú komunity klientov v iných zariadeniach. Či už sa to týka štruktúry režimu, pravidiel fungovania alebo spôsobu vzájomnej komunikácie. Myslíme si, že toto podujatie bolo osožné klientom ako aj terapeutom. Taktiež poskytlo organizátorom možnosť vyskúšať si prvý ročník športových hier s menším počtom účastníkov a nabrať tak skúsenosti pre usporiadanie budúcich ročníkov vo väčšom počte. F.B.

LTT 2022

Rovnako ako minulé leto, aj pre toto, sme za miesto letnej terénnej terapie zvolili Beckov.

Základom práce bolo intenzívne skupinové poradenstvo zamerané na vybrané témy klientov a zároveň aj aktivity zamerané na život v a pre komunitu. Nosnou témou bola závislosť.

Počas voľného času sme spoznávali blízke okolie, vyskúšali kúpalisko v Trenčíne, hrali spoločenské hry a veľkú úlohu zohral aj kontakt so zvieratami. Bol to intenzívne strávený týždeň plný objavov, sklamaní, smútku ale aj radosti a bezprostrednosti. Veľká vďaka patrí OZ Pro RETEST, vďaka ktorému by sme letnú terénnu terapiu nemohli zrealizovať.

Zimná terénna terapia 2021

Ako každý rok, aj túto jeseň sme absolvovali niekoľkodňový spoločný pobyt mimo nášho zariadenia. Jeho hlavnou súčasťou bolo intenzívne skupinové poradenstvo zamerané na vybrané témy klientov. Zostávajúci voľný čas sme zaplnili výletmi v okolí Modry, hraním spoločenských hier a kreatívnou tvorbou. Boli to veľmi príjemne strávené dni plné vzájomného spoznávania.Naša veľká vďaka patrí OZ Pro RETEST, bez pomoci ktorého by sme tento pobyt nemohli uskutočniť.

Vrch Vysoká

Nádherné jesenné počasie nás zlákalo vyjsť si s klientami na malú túru. Našim cieľom bol druhý najvyšší vrch Malých Karpát – Vysoká. Pri výstupe nám na naše duše lahodárne zapôsobil úžasný pohľad na farebnú prírodu a zubaté slnko, ktoré nám okrem toho hrialo na chrbáty. Na vrchu nás síce ofukoval silný chladný vietor, no to nám nebránilo užívať si pohľad na okolie Malých Karpát z vtáčej perspektívy. Za odmenu sme si na konci túry dopriali fajnú kávičku alebo teplý bylinkový čaj.

Splav 2020

Ako po ostatné predošlé roky aj tento rok sme sa zúčastnili na splave Malého Dunaja. Táto akcia má dlhoročnú tradíciu a vždy na ňu všetci v dobrom spomíname. Akcia trvala dva dni. V piatok ráno nás pri štarte vo Vrakuni sprevádzalo krásne slnečné počasie. Cesta viedla cez leknovú zátoku Šúrskeho kanála, ďalej cez Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, vodnú elektráreň a Tomášovo. Noc sme strávili v stanoch blízko obci Vlky. Nechýbalo ani večerné kúpanie vo vestách po prúde rieky. Na druhý deň sme pokračovali po toku Malého Dunaja cez Hrubý Šúr, Janíky, Zlaté Klasy a nakoniec sme sa doplavili do cieľovej zastávky Jelka – mlyn, kde sme sa všetci šťastne vylodili. Odchádzali sme s pocitom radosti, že sa ani jedna z posádok počas splavu neprevrátila do vody a že sme trasu zvládli.

LTT 2021

Neoddeliteľnou súčasťou resocializačného programu nášho centra patrí aj terénna terapia. S jej letnou verziou sa podelil náš klient:

Blížil sa 19. jún 2021. Pre mňa dlho očakávaná letná terénna terapia, moja prvá. Miešali sa vo mne pocity radosti zo zmeny prostredia, ale aj trochu obavy z nového nepoznaného. Po dôkladnej príprave a balení nastal deň D. Nasadli sme do áut a vyrazili smerom na Trenčín do našej destinácie Beckov. Miestom nášho dočasného domova sa stal františkánsky kláštor, ktorého kamenné múry nás vždy príjemne ochladili v horúcich dňoch. Komunita bratov nás vrúcne privítala, ale aj na skalách týčiaci sa majestátny hrad Beckov. Pekné a príjemné letné dni nám zapadli do programu, ktorý bol intenzívny a podobný ako v Reteste pozostávajúci z komunít, a silných skupín. Na skupinách sme sa otvorene rozprávali na témy, ktoré sa nás dotýkali, predovšetkým spojené so závislosťou. Zároveň sa nám popri tom otvárali aj nové, na ktorých by sme mali popracovať. Mali sme aj veľa možnosti na oddych. Vychádzky, hry, kúpanie, či vzrušujúca prehliadka zvonov na veži kostola a hniezda netopierov. V rámci voľného dňa sme sa tento rok vybrali na výlet do českého mesta Zlín, kde sme navštívili ZOO, ktorú sme si všetci veľmi užili. Návrat nebol ľahký, ale tieto zážitky, príjemné emócie a spomienky v nás doteraz pretrvávajú. Letná terénna terapia nám všetkým dala úžasný priestor na zblíženie sa s terapeutmi a poznanie samého seba. A tak, už teraz sa teším na ďalšiu .

M.B.

Vážení spolupracovníci, milí priatelia,

nakoľko som ku 31.5. 2021 ukončil svoje pôsobenie na pozícii riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST, centrum pre deti a rodiny, rád by som využil túto príležitosť na poďakovanie za Vašu pomoc, podporu a spoluprácu.

Teším sa, že vedenie RETESTu od 1. júna 2021 prevzala dlhoročná kolegyňa, psychologička, Mgr. Jana Hlavačková. Som presvedčený, že pod jej vedením bude RETEST zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, úspešne čeliť novým výzvam v oblasti resocializácie osôb so závislosťou od návykových látok a zároveň na rôznych úrovniach pokračovať vo vzájomnej spolupráci.

Novej pani riaditeľke, pracovnému tímu RETESTu, ako aj všetkým Vám, želám veľa úspechov v pracovnom, ale aj osobnom živote.

S úctou

Kamil Bartoň