Verejné obstarávanie

RETEST je podľa zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný postupovať podľa uvedeného zákona.  

Profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie nájdete tu: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12848?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=RETEST&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Aktuálne nemáme vyhlásené žiadne verejné obstarávanie.