LTT 2021

Neoddeliteľnou súčasťou resocializačného programu nášho centra patrí aj terénna terapia. S jej letnou verziou sa podelil náš klient:

Blížil sa 19. jún 2021. Pre mňa dlho očakávaná letná terénna terapia, moja prvá. Miešali sa vo mne pocity radosti zo zmeny prostredia, ale aj trochu obavy z nového nepoznaného. Po dôkladnej príprave a balení nastal deň D. Nasadli sme do áut a vyrazili smerom na Trenčín do našej destinácie Beckov. Miestom nášho dočasného domova sa stal františkánsky kláštor, ktorého kamenné múry nás vždy príjemne ochladili v horúcich dňoch. Komunita bratov nás vrúcne privítala, ale aj na skalách týčiaci sa majestátny hrad Beckov. Pekné a príjemné letné dni nám zapadli do programu, ktorý bol intenzívny a podobný ako v Reteste pozostávajúci z komunít, a silných skupín. Na skupinách sme sa otvorene rozprávali na témy, ktoré sa nás dotýkali, predovšetkým spojené so závislosťou. Zároveň sa nám popri tom otvárali aj nové, na ktorých by sme mali popracovať. Mali sme aj veľa možnosti na oddych. Vychádzky, hry, kúpanie, či vzrušujúca prehliadka zvonov na veži kostola a hniezda netopierov. V rámci voľného dňa sme sa tento rok vybrali na výlet do českého mesta Zlín, kde sme navštívili ZOO, ktorú sme si všetci veľmi užili. Návrat nebol ľahký, ale tieto zážitky, príjemné emócie a spomienky v nás doteraz pretrvávajú. Letná terénna terapia nám všetkým dala úžasný priestor na zblíženie sa s terapeutmi a poznanie samého seba. A tak, už teraz sa teším na ďalšiu .

M.B.

Vážení spolupracovníci, milí priatelia,

nakoľko som ku 31.5. 2021 ukončil svoje pôsobenie na pozícii riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST, centrum pre deti a rodiny, rád by som využil túto príležitosť na poďakovanie za Vašu pomoc, podporu a spoluprácu.

Teším sa, že vedenie RETESTu od 1. júna 2021 prevzala dlhoročná kolegyňa, psychologička, Mgr. Jana Hlavačková. Som presvedčený, že pod jej vedením bude RETEST zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, úspešne čeliť novým výzvam v oblasti resocializácie osôb so závislosťou od návykových látok a zároveň na rôznych úrovniach pokračovať vo vzájomnej spolupráci.

Novej pani riaditeľke, pracovnému tímu RETESTu, ako aj všetkým Vám, želám veľa úspechov v pracovnom, ale aj osobnom živote.

S úctou

Kamil Bartoň

Na Homolu !

S týmto výkrikom komunity sme sa jedno nedeľné ráno vybrali na celodenný výlet v rekreačnej oblasti Modra – Piesok. Cieľom bola vyhliadková veža Veľká Homola. Počasie bolo nádherné, síce fúkal silnejší vietor, ale to nás neodrádzalo vo výstupe na vežu. Odmenou nám bol úžasný výhľad na Malé Karpaty. Cestou späť sme sa ešte zastavili na zmrzline v neďalekom meste Modra a s príjemným pocitom spoločne stráveného času v prírode sme sa vrátili do centra.

MFC

Sen svätojánskej noci

Keď sme začiatkom predchádzajúceho roka písali o našej poslednej návšteve divadla, netušili sme, že našu najbližšiu návštevu budeme môcť zopakovať po tak dlhej “prestávke”.

O to viac sme sa tešili, že aktuálna epidemiologická situácia nám opäť umožňuje zúčastňovať sa kultúrnych podujatí. Radi sme to využili a po viac ako roku sme sa vrátili do Divadla ASTORKA Korzo´90. Tento raz sa nám podarilo uvidieť pôvodne plánované predstavenie známej Shakespearovej komédie Sen svätojánskej noci.

V RETESTe dúfame, že na najbližšiu návštevu divadla už nebudeme musieť čakať tak dlho…

rtst

Vatrostroj

Koniec roka býva spravidla spojený s uvažovaním nad tým, čo priniesol, prípadne vzal, starý rok. S nádejou a rôznymi predsavzatiami pozeráme do roku nového. Popri tom nám za oknami znejú ohňostroje a hlasné želania všetkého dobrého…

U nás v RETESTe sme sa rozhodli tento rok, sprevádzaný nepríjemnou epidémiou, stráviť posledné minúty starého roku a prehupnúť sa do nového pri veľkej vatre. Pri svetle, ktoré je tiché, aby sme sa mohli stretnúť a nezľaknúť sa ticha v našich srdciach. Pri ohni, ako symbole čistoty, ktorá pre nás znamená „čistý život“, bez návykových látok. Pri ohni, ako zdroji tepla, ktoré je pre nás symbolom komunity v ktorej žijeme.

Želáme Vám, aby tento zážitok zažiaril a sprevádzal aj Vás, počas celého roku 2021.

Neohlásená návšteva

V nedeľu, 6.12. sme mali v RETESTe neočakávanú návštevu. Svojim správaním porušovala množstvo aktuálnych (ale aj všeobecne platných) hygienických a epidemiologických nariadení, vrátane zákazu návštev v priestoroch nášho centra. Do dnešného dňa nebolo možné  dopátrať sa, akým spôsobom sa im podarilo preniknúť do nášho objektu. O obyvateľoch mali pomerne presné a dôverné informácie, čo u nás len zvýšilo podozrenie, že zároveň došlo k zásadnému porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknuté osoby však nepodali sťažnosť dozornému orgánu. Naopak, boli pod prísľubom rôznych výhod ochotní recitovať a spievať. Návšteva zmizla tak záhadne, ako sa u nás objavila. Z dochovanej fotodokumentácie nám môžete pomôcť neohlásených návštevníkov identifikovať. Vaše tipy zasielajte na adresu centra: info@retest.sk Odosielatelia budú zaradení do losovania o dvojtýždňový posilňovací pobyt v RETESTe.

RtSt

RETEST naďalej zachováva dobré tradície

Hoci na nás lockdown pozerá zo všetkých strán, my sme sa mu pozreli priamo do očí a urobili sme si vlastný.

Vďaka ústretovému prístupu Hotela Remata sme za prísnych bezpečnostných opatrení, vrátane vlastnej dopravy, zrealizovali v rámci našej „sociálnej bubliny“ zimnú terénnu terapiu.

Denný program bol intenzívny, miestami náročný, ale sme presvedčení, že prospešný. Komunite, ale aj jednotlivcom poskytol náhľad na situáciu v kontexte závislosti a veríme, že zároveň aj novú životnú perspektívu. Pri práci sme využívali najmä prvky arteterapie a dynamiku skupinovej práce a poradenstva.

Napriek pre nás známemu prostrediu, má v súčasnej situácii príroda v okolí stále čo ponúknuť. Jej krásy sme využívali najmä na voľnočasové aktivity. Nejeden z nás sa musel prekonávať pri výstupe na majestátne sa týčiacu Bralovú skalu nad hotelom. V Bojniciach sme vyskúšali aj vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch, ktorá v mnohých vyvolávala emócie, ale aj spomienky…

Zimnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj občianskeho združenia PRO RETEST.

ĎAKUJEME!

RtSt

Testovanie v RETESTe

V sobotu, 31.10. 2020 sme v Centre pre deti a rodiny RETEST, v rámci celoplošného testovania zrealizovali testovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia.

Teší nás, že výsledky všetkých zúčastnených boli vyhodnotené ako negatívne.

Chceme v mene klientov a zamestnancov poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa mohlo testovanie v priestoroch nášho centra uskutočniť. Najmä Bratislavskému samosprávnemu kraju za  poskytnutie antigénových testov a MUDr. Borisovi Leštianskému PhD. za vykonanie odberov.

Zároveň z našej strany naďalej platia všetky epidemiologické opatrenia, ktoré majú prispieť k zníženiu rizika šírenia nákazy koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, vrátane zákazu návštev v priestoroch centra.

Ďakujeme za porozumenie a zodpovednosť voči ostatným obyvateľom pri realizácii protipandemických opatrení. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Kamil Bartoň – riaditeľ