Rodičovská skupina – november

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 20.11.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Návšteva z Kliniky drogových závislostí v SZU a PNPP

Utorok, 22.10. 2019 sme v našom centre privítali zástupcov Kliniky drogových závislostí Slovenskej zdravotníckej univerzity a Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vo vzájomnej diskusii sme spoločne zdieľali svoje skúsenosti z práce s ľuďmi so závislosťou od alkoholu, iných psychoaktívnych látok a patologického hráčstva. Mali sme možnosť priblížiť si prácu a obsahové zameranie oboch zariadení a ich miesto v systéme starostlivosti o spomínanú cieľovú skupinu ako aj možnosti ďalšej spolupráce. Sme presvedčení, že podobné stretnutia sú dôležité a inšpiratívne pre ľudí pracujúcich v tejto oblasti a zároveň prispievajú k lepšej orientácii a dostupnosti služieb aj pre cieľovú skupinu ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok na rôznych úrovniach.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

RETEST v Seredi

V nedeľu, 20.10. 2019 sme spoločne navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Vďaka sprievodnému výkladu, premietaným dokumentom a autentickému miestu sme sa mohli bližšie oboznámiť s tragickým obdobím prenasledovania Židov na území Slovenska. Našu návštevu múzea najlepšie vystihli slová, ktoré odzneli na záver prehliadky: „Dúfame, že sa vám páčilo naše múzeum a nepáčilo to, o čom ste tu počuli…“.

Po silnom zážitku z návštevy múzea sme využili možnosť navštíviť Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom v Seredi, ktoré zastrešuje organizácia Teen Challenge Slovakia n.o. Centum, podobne ako naše, je určené pre plnoleté fyzické osoby (mužov) so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve.

Po obede sme strávili čas v rámci spoločnej komunity vo veľmi príjemnom prostredí areálu Centra. Vzájomne sme sa podelili o svoje životné príbehy, zápasy a nové skúsenosti so životom v abstinencii. Aj touto cestou ďakujeme za príjemne strávený čas a dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí uskutočniť aj pôvodne plánovaný futbalový duel… J

Výlet na Königswarte

Druhé októbrové sobotné dopoludnie sme sa celá komunita vybrali „vyvetrať si hlavy“ na vyhliadkovú vežu Königswarte v susednom Rakúsku. Počasie úplne nezodpovedalo našim predstavám. Prefúkal nás chladný dunajský vietor, ktorý sprevádzala silná hmla. Napriek tomu sme sa nedali odradiť, došli sme až do cieľa a odmenou nám bol nakoniec krásny výhľad na okolie z vtáčej perspektívy.

Spoločný športový deň RETESTu a OZ Brána do života

 

Klienti RETESTu a „Brány do života“ sa rozhodli stráviť spoločný sobotňajší „športový deň“. Počasie nás trocha nečakane zahnalo do interiéru. O to viac sme boli vďační za možnosť využiť v dopoludňajších hodinách priestory ako aj skúsených  športových animátorov z YOUR SPACE (Ďakujeme!).

Po aktívnom oddychu sme sa odobrali na vynikajúci guláš ktorý pre nás uvarili v priestoroch Brány do života a s strávili sme spoločne veľmi príjemný čas. Sme radi, že dlhodobá spolupráca našich zariadení má aj takúto podobu a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!

Z.R.

Rodičovská skupina – október

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 26.10.2019 na „veľkú sobotnú rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Retest v DS Archa

Vo štvrtok, 12.9. bola časť našej komunity pomôcť so záhradnými prácami v Domove seniorov Archa. Personál Archy sa o nás veľmi milo postaral. Naša práca spočívala najmä v orezávaní suchých konárov stromov, strihaní a upravovaní kríkov, hrabaní lístia a zametania. Areál Domova seniorov Archa je priestranný a krásny, sme radi, že sme mohli k jeho kráse trochu dopomôcť aj my.

Dúfame, že sme touto našou drobnou pomocou aspoň čiastočne prispeli ku príjemnému tráveniu  chvíľ všetkým obyvateľom a pracovníkom domova seniorov.

K.L.

Rodičovská skupina – september

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 25.09.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Splav Malého Dunaja 2019

Krátka správa „účastníčky zájazdu“:

Prvotná predstava: Michal Martikán, jazda na búrlivých vlnách.

Skutočnosť: Tí, ktorí majú tento výnimočný zážitok za sebou v predchádzajúcich obdobiach sa tešia kedy opäť v roku príde chvíľa splavu Malého Dunaja. Dnes už medzi nich patrím aj ja a spolu so mnou aj ďalší, noví klienti. Moment, keď sa desať lodiek ocitlo na vodách Malého Dunaja! Jednoducho NÁDHERA! Pokojná plavba loďou spojená s kúpaním, stanovaním a večerným táborákom je neopísateľne príjemne strávený čas s priateľmi – rodinou – našou komunitou.

A.H.

Rodičovská skupina – august

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 28.08.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!