Sen svätojánskej noci

Keď sme začiatkom predchádzajúceho roka písali o našej poslednej návšteve divadla, netušili sme, že našu najbližšiu návštevu budeme môcť zopakovať po tak dlhej “prestávke”.

O to viac sme sa tešili, že aktuálna epidemiologická situácia nám opäť umožňuje zúčastňovať sa kultúrnych podujatí. Radi sme to využili a po viac ako roku sme sa vrátili do Divadla ASTORKA Korzo´90. Tento raz sa nám podarilo uvidieť pôvodne plánované predstavenie známej Shakespearovej komédie Sen svätojánskej noci.

V RETESTe dúfame, že na najbližšiu návštevu divadla už nebudeme musieť čakať tak dlho…

rtst

Vatrostroj

Koniec roka býva spravidla spojený s uvažovaním nad tým, čo priniesol, prípadne vzal, starý rok. S nádejou a rôznymi predsavzatiami pozeráme do roku nového. Popri tom nám za oknami znejú ohňostroje a hlasné želania všetkého dobrého…

U nás v RETESTe sme sa rozhodli tento rok, sprevádzaný nepríjemnou epidémiou, stráviť posledné minúty starého roku a prehupnúť sa do nového pri veľkej vatre. Pri svetle, ktoré je tiché, aby sme sa mohli stretnúť a nezľaknúť sa ticha v našich srdciach. Pri ohni, ako symbole čistoty, ktorá pre nás znamená „čistý život“, bez návykových látok. Pri ohni, ako zdroji tepla, ktoré je pre nás symbolom komunity v ktorej žijeme.

Želáme Vám, aby tento zážitok zažiaril a sprevádzal aj Vás, počas celého roku 2021.

Neohlásená návšteva

V nedeľu, 6.12. sme mali v RETESTe neočakávanú návštevu. Svojim správaním porušovala množstvo aktuálnych (ale aj všeobecne platných) hygienických a epidemiologických nariadení, vrátane zákazu návštev v priestoroch nášho centra. Do dnešného dňa nebolo možné  dopátrať sa, akým spôsobom sa im podarilo preniknúť do nášho objektu. O obyvateľoch mali pomerne presné a dôverné informácie, čo u nás len zvýšilo podozrenie, že zároveň došlo k zásadnému porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknuté osoby však nepodali sťažnosť dozornému orgánu. Naopak, boli pod prísľubom rôznych výhod ochotní recitovať a spievať. Návšteva zmizla tak záhadne, ako sa u nás objavila. Z dochovanej fotodokumentácie nám môžete pomôcť neohlásených návštevníkov identifikovať. Vaše tipy zasielajte na adresu centra: info@retest.sk Odosielatelia budú zaradení do losovania o dvojtýždňový posilňovací pobyt v RETESTe.

RtSt

RETEST naďalej zachováva dobré tradície

Hoci na nás lockdown pozerá zo všetkých strán, my sme sa mu pozreli priamo do očí a urobili sme si vlastný.

Vďaka ústretovému prístupu Hotela Remata sme za prísnych bezpečnostných opatrení, vrátane vlastnej dopravy, zrealizovali v rámci našej „sociálnej bubliny“ zimnú terénnu terapiu.

Denný program bol intenzívny, miestami náročný, ale sme presvedčení, že prospešný. Komunite, ale aj jednotlivcom poskytol náhľad na situáciu v kontexte závislosti a veríme, že zároveň aj novú životnú perspektívu. Pri práci sme využívali najmä prvky arteterapie a dynamiku skupinovej práce a poradenstva.

Napriek pre nás známemu prostrediu, má v súčasnej situácii príroda v okolí stále čo ponúknuť. Jej krásy sme využívali najmä na voľnočasové aktivity. Nejeden z nás sa musel prekonávať pri výstupe na majestátne sa týčiacu Bralovú skalu nad hotelom. V Bojniciach sme vyskúšali aj vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch, ktorá v mnohých vyvolávala emócie, ale aj spomienky…

Zimnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj občianskeho združenia PRO RETEST.

ĎAKUJEME!

RtSt

Testovanie v RETESTe

V sobotu, 31.10. 2020 sme v Centre pre deti a rodiny RETEST, v rámci celoplošného testovania zrealizovali testovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia.

Teší nás, že výsledky všetkých zúčastnených boli vyhodnotené ako negatívne.

Chceme v mene klientov a zamestnancov poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa mohlo testovanie v priestoroch nášho centra uskutočniť. Najmä Bratislavskému samosprávnemu kraju za  poskytnutie antigénových testov a MUDr. Borisovi Leštianskému PhD. za vykonanie odberov.

Zároveň z našej strany naďalej platia všetky epidemiologické opatrenia, ktoré majú prispieť k zníženiu rizika šírenia nákazy koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, vrátane zákazu návštev v priestoroch centra.

Ďakujeme za porozumenie a zodpovednosť voči ostatným obyvateľom pri realizácii protipandemických opatrení. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Kamil Bartoň – riaditeľ

Víkendový splav Malého Dunaja

Tentoraz očami našej kolegyne, ktorá sa splavu zúčastnila po prvý raz:

Moje prvé dojmy zo splavu boli pochybnosti a obavy. Pochybnosti ako to celé  zvládnem. Prevalcovala ma ale zvedavosť aké to bude, čo sa naučím, čo budem vidieť.

A realita? Jasné, že to bolo miestami aj o prekonávaní vlastných hraníc. Celkovo však zvíťazil skvelý pocit z toho, že som to zvládla a prežila so všetkým, čo to prinieslo. Naučila som sa udržať sa nad vodou, neprevrhnúť náklad, ani seba, “spolujazdca“, či okolo splavujúcich vodákov. Veľmi mi pomohlo, keď v ťažších situáciách prevzali iniciatívu naši chlapi. Či už išlo o pomoc vo vode, alebo na brehu. Chlapi, vďaka!

Príroda v okolí Malého Dunaja je krásna. Je to nádherné prostredie, ktoré pôsobilo očarujúco. Aj keď ma zamrzeli odpadky, ktoré sa kde tu objavovali, prevládla pozitívna časť a pocit  jednoty s prírodou a celou skupinou.

Počas pokojných chvíľok pádlovania mi myseľ blúdila k obrazom, ako prúdia naše životy podobne ako rieka. Ako sa nechávame unášať tokom života, či pádlujeme proti prúdu alebo s ním, či je v určitých častiach prúd silnejší, inde pokojnejší, niekde treba byť viac v strehu, niekde pokojne meditovať, občas do niekoho naraziť, alebo sa len tak pripojiť na kus reči, či ochutnávku keksíkov…

Počasie nám prialo viac než sme čakali. Dokonca aj noc bola taká príjemná, že sa dalo spať vonku, bez stanu a užiť si hviezdnu oblohu a sem tam nejakého komára.

Príjemné boli aj oddychové obedné prestávky pri brehu. Po niekoľkých hodinách pádlovania, bol celkom zážitok, cítiť znovu zem pod nohami.  Ale aj to, že sa nám ukázali  niektorí „domáci“ obyvatelia ako labute, vydry, rôzne druhý kačiek, husí aj hmyzu a iní zostávali v tichu, nepozorovaní.

Príchod do cieľa, bola vskutku rýchla záležitosť. Všetko bolo tak dobre zorganizované, že som sa ani nenazdala a sedela som v aute smerom do Retestu, kde postupne doznievali pocity z celého splavu, prebúdzala sa únava, vyprchali obavy a zostával už len príjemný pocit zadosťučinenia.

zs

Rodičovská skupina – august

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 12.08.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Neprerušená tradícia

V rámci 23-ročnej histórie nášho zariadenia sa doposiaľ nestalo, aby sme museli z akýchkoľvek dôvodov vynechať (dva razy ročne) neoddeliteľnú súčasť nášho resocializačného programu-týždennú terénnu terapiu mimo priestorov nášho centra. Zdalo sa, že vzhľadom na aktuálnu situáciu tak budeme musieť urobiť po prvý raz.

Vďaka priaznivej situácii a uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku, sme sa nakoniec rozhodli, že letnú terénnu terapiu zrealizujeme. Na jej prípravu sme mali tentoraz trocha menej času a aj touto cestou sa chceme poďakovať za možnosť využiť priestory a služby františkánskeho kláštora v Beckove. Miesto bolo pre nás nové, ale cítili sme sa tam „ako doma“…

Okrem intenzívneho programu, ktorý využíval najmä prostriedky a metódy expresívne zameraných terapeutických prístupov v kontexte skupinového poradenstva, sme mali priestor aj na voľnočasové aktivity. Využili sme bezprostrednú blízkosť hradu Beckov, navštívili Trenčiansky hrad a okúpali sa vo Váhu.

Letnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore občianskeho združenia PRO RETEST. Dúfame, že priaznivá epidemiologická situácia nám aj v zimných mesiacoch umožní, aby tradícia terénnych terapií v RETESTe ostala naďalej neprerušená.