Domov

Retest

znamená „opätovný test“. Teda nová skúška, nová šanca… Zároveň sa tak nazýva resocializačné stredisko pre drogovo závislých, ktoré vzniklo v roku 1997 a sídli v centre Bratislavy.

Ak sa Vám alebo Vášmu blízkemu príbuznému, alebo priateľovi stal život v dôsledku užívania drog peklom, ovládajú Vás bolesť, strach, hnev a chcete sa opäť tešiť z maličkostí, ponúkame Vám pomoc. Chceme Vás sprevádzať pri hľadaní cesty k sebe. Cieľom nášho resocializačného programu je trvalo udržateľná abstinencia, opätovné zaradenie sa do každodenného života a nájdenie nového životného štýlu.

Do komplexného programu nášho zariadenia patria

 • skupinová, individuálna a rodinná psychoterapia
 • ranné a večerné komunity
 • letné a zimné terénne terapie
 • spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave na Hraničnej ulici
 • možnosť liečby hepatitídy C
 • pracovná terapia
 • podpora pri hľadaní zamestnania, zvyšovanie kvalifikácie (výučba cudzích jazykov, práca s PC, nácvik sociálnych zručností) a pod.
 • pomoc pri splácaní dlhov
 • priestor pre voľnočasové aktivity (posilňovňa, návšteva kultúrnych a športových podujatí, tvorivé dielne, spolupráca s Univerzitným pastoračným centrom v Bratislave) – ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách
 • stravovanie – plná penzia
 • pre abstinujúcich absolventov resocializácie ponúkame pravidelné „skupiny vonkajších“, posilňovacie a opakovacie pobyty a účasť na vybraných aktivitách komunity

 

Dĺžka programu je 18 mesiacov vymedzená prechodom šiestimi fázami, ktoré sú zamerané na získanie zručností potrebných pre dlhodobú abstinenciu a integráciu do života. Po ukončení prvej fázy (karantény) klienti nastupujú do zamestnania.

 Žiadosť o prijatie