Neohlásená návšteva

V nedeľu, 6.12. sme mali v RETESTe neočakávanú návštevu. Svojim správaním porušovala množstvo aktuálnych (ale aj všeobecne platných) hygienických a epidemiologických nariadení, vrátane zákazu návštev v priestoroch nášho centra. Do dnešného dňa nebolo možné  dopátrať sa, akým spôsobom sa im podarilo preniknúť do nášho objektu. O obyvateľoch mali pomerne presné a dôverné informácie, čo u nás len zvýšilo podozrenie, že zároveň došlo k zásadnému porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknuté osoby však nepodali sťažnosť dozornému orgánu. Naopak, boli pod prísľubom rôznych výhod ochotní recitovať a spievať. Návšteva zmizla tak záhadne, ako sa u nás objavila. Z dochovanej fotodokumentácie nám môžete pomôcť neohlásených návštevníkov identifikovať. Vaše tipy zasielajte na adresu centra: info@retest.sk Odosielatelia budú zaradení do losovania o dvojtýždňový posilňovací pobyt v RETESTe.

RtSt