RETEST naďalej zachováva dobré tradície

Hoci na nás lockdown pozerá zo všetkých strán, my sme sa mu pozreli priamo do očí a urobili sme si vlastný.

Vďaka ústretovému prístupu Hotela Remata sme za prísnych bezpečnostných opatrení, vrátane vlastnej dopravy, zrealizovali v rámci našej „sociálnej bubliny“ zimnú terénnu terapiu.

Denný program bol intenzívny, miestami náročný, ale sme presvedčení, že prospešný. Komunite, ale aj jednotlivcom poskytol náhľad na situáciu v kontexte závislosti a veríme, že zároveň aj novú životnú perspektívu. Pri práci sme využívali najmä prvky arteterapie a dynamiku skupinovej práce a poradenstva.

Napriek pre nás známemu prostrediu, má v súčasnej situácii príroda v okolí stále čo ponúknuť. Jej krásy sme využívali najmä na voľnočasové aktivity. Nejeden z nás sa musel prekonávať pri výstupe na majestátne sa týčiacu Bralovú skalu nad hotelom. V Bojniciach sme vyskúšali aj vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch, ktorá v mnohých vyvolávala emócie, ale aj spomienky…

Zimnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj občianskeho združenia PRO RETEST.

ĎAKUJEME!

RtSt