LTT 2021

Neoddeliteľnou súčasťou resocializačného programu nášho centra patrí aj terénna terapia. S jej letnou verziou sa podelil náš klient:

Blížil sa 19. jún 2021. Pre mňa dlho očakávaná letná terénna terapia, moja prvá. Miešali sa vo mne pocity radosti zo zmeny prostredia, ale aj trochu obavy z nového nepoznaného. Po dôkladnej príprave a balení nastal deň D. Nasadli sme do áut a vyrazili smerom na Trenčín do našej destinácie Beckov. Miestom nášho dočasného domova sa stal františkánsky kláštor, ktorého kamenné múry nás vždy príjemne ochladili v horúcich dňoch. Komunita bratov nás vrúcne privítala, ale aj na skalách týčiaci sa majestátny hrad Beckov. Pekné a príjemné letné dni nám zapadli do programu, ktorý bol intenzívny a podobný ako v Reteste pozostávajúci z komunít, a silných skupín. Na skupinách sme sa otvorene rozprávali na témy, ktoré sa nás dotýkali, predovšetkým spojené so závislosťou. Zároveň sa nám popri tom otvárali aj nové, na ktorých by sme mali popracovať. Mali sme aj veľa možnosti na oddych. Vychádzky, hry, kúpanie, či vzrušujúca prehliadka zvonov na veži kostola a hniezda netopierov. V rámci voľného dňa sme sa tento rok vybrali na výlet do českého mesta Zlín, kde sme navštívili ZOO, ktorú sme si všetci veľmi užili. Návrat nebol ľahký, ale tieto zážitky, príjemné emócie a spomienky v nás doteraz pretrvávajú. Letná terénna terapia nám všetkým dala úžasný priestor na zblíženie sa s terapeutmi a poznanie samého seba. A tak, už teraz sa teším na ďalšiu .

M.B.