Vážení spolupracovníci, milí priatelia,

nakoľko som ku 31.5. 2021 ukončil svoje pôsobenie na pozícii riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST, centrum pre deti a rodiny, rád by som využil túto príležitosť na poďakovanie za Vašu pomoc, podporu a spoluprácu.

Teším sa, že vedenie RETESTu od 1. júna 2021 prevzala dlhoročná kolegyňa, psychologička, Mgr. Jana Hlavačková. Som presvedčený, že pod jej vedením bude RETEST zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, úspešne čeliť novým výzvam v oblasti resocializácie osôb so závislosťou od návykových látok a zároveň na rôznych úrovniach pokračovať vo vzájomnej spolupráci.

Novej pani riaditeľke, pracovnému tímu RETESTu, ako aj všetkým Vám, želám veľa úspechov v pracovnom, ale aj osobnom živote.

S úctou

Kamil Bartoň