Domov seniorov Archa

Piatok 19.04. sme v rámci nácviku pracovných zručnosti v rámci nášho programu a nielen toho, ale aj dobrovoľnej pomoci, rozhodli aspoň malou čiastkou pomôcť našim seniorom a skrášliť im tak ich vonkajšie prostredie záhrady.