Láska Zeleného štvrtku,

viera Veľkého piatku,

nádej Bielej soboty, a víťazstvo Veľkonočnej nedele,

nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Klienti a pracovný tím RETESTu.