„Karanténa“ v RETESTe

Klienti nášho centra poznali pojem „karanténa“ skôr ako sa stal významnou súčasťou slovníka dnešných dní. V kontexte nášho zariadenia sa tak slangovo označuje obdobie prvej fázy resocializačného programu pre ktorú je, okrem iného, charakteristický obmedzený kontakt s vonkajším prostredím a výraznejšie sústredenie sa na porozumenie a prijatie seba a svojej závislosti, ale aj identifikáciu zdrojov potrebných ku abstinencii a zmene životného štýlu. Pre časť našich klientov sa tak prelínala karanténa v súvislosti s koronavírusom s tou našou, programovou.

Teší nás, že v oboch prípadoch sa ukazuje ako účinná i keď v ani jednej z nich ešte nemáme ani zďaleka „vyhraté“… Môžeme už ale okúsiť prvé ovocie, ktoré priniesla. U nás v centre má aj podobu prvých jahôd, ktoré sa urodili v našich nových vyvýšených záhonoch. Pod vedením nášho skúseného kolegu Mateja ich vyrobili práve klienti prvej fázy resocializačného programu. Výroba a umiestnenie záhonov je súčasťou širšieho konceptu nového využitia vonkajších priestorov RETESTu.

Želáme aj Vám, aby toto v mnohých smeroch náročné obdobie prinieslo „dobré ovocie“…!

rtst