aforizmus Tomáša Janovica: že treba veľa tmy, aby človeku začalo svitať.

Milí priatelia,

v tomto skvelom aforizme Tomáša Janovica je svojim spôsobom vyjadrená  podstata veľkonočných sviatkov. V dnešnej situácii dostáva samozrejme aj svoj špecifický rozmer. Mňa však zaujal v inom kontexte. V našej práci sme často a intenzívne konfrontovaní s „tmou“, ktorej sa naši klienti, ale aj ich blízky, dotkli a dotýkajú na ceste zo svojej závislosti. A nie je jej málo… Zároveň máme to privilégium byť ich sprievodcami a spolusvedkami, keď začína svitať. Zdá sa, že jedno bez druhého nie je možné. Svitá, až keď je celkom tma*.

Tento druh skúsenosti je pre mňa dôležitý a v týchto dňoch aj potešujúci. Zahŕňa v sebe priestor pre bolesť a utrpenie, ktoré k našim životom patria, ale aj nádeje bez ktorej ich nevieme uniesť.

Želám zmysluplné prežitie veľkonočných sviatkov a radosť z toho, že Niekto pre nás okúsil veľa tmy, aby nám mohlo začať svitať…

Kamil Bartoň (za pracovníkov a klientov RETESTu)

 

*rovnomenný súbor esejí Juraja Špitzera na tému antisemitizmu a zla vo všeobecnosti

Pomoc v Dome seniorov Archa

Klienti centra pre deti a rodiny RETEST, ktorí sú v prvej fáze resocializačného programu pomáhali v rámci nácviku pracovných zručností pri montovaní a príprave polohovateľných postelí pre potreby Domova seniorov Archa. Práce súvisia s aktuálnou situáciou a prípravou opatrení týkajúcich sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

Sme radi, že aj takýmto drobným spôsobom môžeme pomôcť v súčasnej situácii.

rtst

Lásky jednej plavovlásky

Krátko pred vypuknutím aktuálnej situácie týkajúcej sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom sme sa ešte stihli „vyfintiť“ a spoločne s bývalými klientmi navštíviť predstavenie v Divadle  ASTORKA Korzo´90.

Skvelý zážitok nám nepokazila ani zmena programu a sme vďační za veľmi príjemný večer, ktorý sme mohli  v ASTORKE stráviť.

Keď odznejú súčasné opatrenia radi sa do divadla opäť vrátime!

KL