Návšteva z Kliniky drogových závislostí v SZU a PNPP

Utorok, 22.10. 2019 sme v našom centre privítali zástupcov Kliniky drogových závislostí Slovenskej zdravotníckej univerzity a Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vo vzájomnej diskusii sme spoločne zdieľali svoje skúsenosti z práce s ľuďmi so závislosťou od alkoholu, iných psychoaktívnych látok a patologického hráčstva. Mali sme možnosť priblížiť si prácu a obsahové zameranie oboch zariadení a ich miesto v systéme starostlivosti o spomínanú cieľovú skupinu ako aj možnosti ďalšej spolupráce. Sme presvedčení, že podobné stretnutia sú dôležité a inšpiratívne pre ľudí pracujúcich v tejto oblasti a zároveň prispievajú k lepšej orientácii a dostupnosti služieb aj pre cieľovú skupinu ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok na rôznych úrovniach.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

RETEST v Seredi

V nedeľu, 20.10. 2019 sme spoločne navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Vďaka sprievodnému výkladu, premietaným dokumentom a autentickému miestu sme sa mohli bližšie oboznámiť s tragickým obdobím prenasledovania Židov na území Slovenska. Našu návštevu múzea najlepšie vystihli slová, ktoré odzneli na záver prehliadky: „Dúfame, že sa vám páčilo naše múzeum a nepáčilo to, o čom ste tu počuli…“.

Po silnom zážitku z návštevy múzea sme využili možnosť navštíviť Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom v Seredi, ktoré zastrešuje organizácia Teen Challenge Slovakia n.o. Centum, podobne ako naše, je určené pre plnoleté fyzické osoby (mužov) so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve.

Po obede sme strávili čas v rámci spoločnej komunity vo veľmi príjemnom prostredí areálu Centra. Vzájomne sme sa podelili o svoje životné príbehy, zápasy a nové skúsenosti so životom v abstinencii. Aj touto cestou ďakujeme za príjemne strávený čas a dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí uskutočniť aj pôvodne plánovaný futbalový duel… J