Návšteva z Kliniky drogových závislostí v SZU a PNPP

Utorok, 22.10. 2019 sme v našom centre privítali zástupcov Kliniky drogových závislostí Slovenskej zdravotníckej univerzity a Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vo vzájomnej diskusii sme spoločne zdieľali svoje skúsenosti z práce s ľuďmi so závislosťou od alkoholu, iných psychoaktívnych látok a patologického hráčstva. Mali sme možnosť priblížiť si prácu a obsahové zameranie oboch zariadení a ich miesto v systéme starostlivosti o spomínanú cieľovú skupinu ako aj možnosti ďalšej spolupráce. Sme presvedčení, že podobné stretnutia sú dôležité a inšpiratívne pre ľudí pracujúcich v tejto oblasti a zároveň prispievajú k lepšej orientácii a dostupnosti služieb aj pre cieľovú skupinu ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok na rôznych úrovniach.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!