Zimná terénna terapia 2021

Ako každý rok, aj túto jeseň sme absolvovali niekoľkodňový spoločný pobyt mimo nášho zariadenia. Jeho hlavnou súčasťou bolo intenzívne skupinové poradenstvo zamerané na vybrané témy klientov. Zostávajúci voľný čas sme zaplnili výletmi v okolí Modry, hraním spoločenských hier a kreatívnou tvorbou. Boli to veľmi príjemne strávené dni plné vzájomného spoznávania.Naša veľká vďaka patrí OZ Pro RETEST, bez pomoci ktorého by sme tento pobyt nemohli uskutočniť.