Rodičovská skupina – október

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 26.10.2019 na „veľkú sobotnú rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!