Rodičovská skupina – júl

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 31.07.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!