Profil verejného obstarávateľa a Sprístupňovanie informácií

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové informácie na našej stránke.

V sekcii Dokumenty v časti Verejné obstarávanie nájdete link na profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

V sekcii Kontakty sme doplnili kontakt pre podávanie žiadostí o informácie a pre komunikáciu s verejnosťou.