KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA, alebo ako sa dá komunikovať inak

Žijeme v spoločnosti, kde slovný prejav je hlavným komunikačným kanálom. Veľakrát sa však stáva, že náš verbálny prejav nekorešponduje s naším telom. Akoby sme na naše telo zabudli. Čo by sa stalo, keby sme sa naozaj ocitli v našom tele a vnímali, čo sa práve deje v nás a v našom okolí?

Steve Paxton, ktorý v 70-tych rokoch založil kontaktnú improvizáciu cítil potrebu autentického pohybu, otvoreného dialógu a sebapoznávania za pomoci druhých. V kontaktnej improvizácií ide o udržanie rovnováhy medzi dávaním a braním. Pracuje sa s prenášaním vlastnej váhy a váhy partnera. Ide o slobodnú komunikáciu tiel, o zmenu ťažiska a radosť z pohybu,  prácu s dôverou.

Workshop kontaktnej improvizácie pre nás v piatok, 5.10. 2018 zrealizovala Katarína Rampáčková, choreografka, performerka, pedagogička a tanečná aktivistka. Po ukončení štúdia pohybového divadla na Scuola Teatro Dimitri vo Švajčiarsku, vyštudovala choreografiu na HAMU v Prahe. Momentálne žije v Barcelone, kde učí kreatívny tanec detí a spolupracuje s tanečnou asociáciou  Ara en Moviment, ktorá využíva kontaktnú improvizáciu ako inovatívny prostriedok na prácu s mladými. Je choreografkou a lektorkou v medzinárodnom projekte pre mladých Sound in the Silence-umenie cez vzdelávanie.

ĎAKUJEME!