1900

V sviatočnom čase, nedeľu 16.04. sme sa komunita rozhodli prežiť spoločný čas aj inou formou ako športom, hraním spoločenských hier alebo terapiou. Zúčastnili sme sa divadelnej hry Tisícdeväťsto v divadle Nová scéna v Bratislave.