Rodičovská skupina – august

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 12.08.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

 

Neprerušená tradícia

V rámci 23-ročnej histórie nášho zariadenia sa doposiaľ nestalo, aby sme museli z akýchkoľvek dôvodov vynechať (dva razy ročne) neoddeliteľnú súčasť nášho resocializačného programu-týždennú terénnu terapiu mimo priestorov nášho centra. Zdalo sa, že vzhľadom na aktuálnu situáciu tak budeme musieť urobiť po prvý raz.

Vďaka priaznivej situácii a uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku, sme sa nakoniec rozhodli, že letnú terénnu terapiu zrealizujeme. Na jej prípravu sme mali tentoraz trocha menej času a aj touto cestou sa chceme poďakovať za možnosť využiť priestory a služby františkánskeho kláštora v Beckove. Miesto bolo pre nás nové, ale cítili sme sa tam „ako doma“…

Okrem intenzívneho programu, ktorý využíval najmä prostriedky a metódy expresívne zameraných terapeutických prístupov v kontexte skupinového poradenstva, sme mali priestor aj na voľnočasové aktivity. Využili sme bezprostrednú blízkosť hradu Beckov, navštívili Trenčiansky hrad a okúpali sa vo Váhu.

Letnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore občianskeho združenia PRO RETEST. Dúfame, že priaznivá epidemiologická situácia nám aj v zimných mesiacoch umožní, aby tradícia terénnych terapií v RETESTe ostala naďalej neprerušená.