Zimná „terénka“ 2019

Ako už býva dobrým zvykom, aj tento rok sme posledný novembrový týždeň (23.11. – 30.11.2019) strávili v priestoroch turistickej ubytovne Remata v obci Ráztočno, kde sme zrealizovali intenzívnu zimnú terénnu terapiu. Celý pobyt sa niesol v znamení dvoch tém: prvou bola téma masky a druhou obrana, ktorá nám bráni dostať sa k druhým či k sebe. Obe sme sa snažili uchopiť pomocou arteterapeutických techník a následne aj (seba)reflexie v rámci skupinovej terapie. Témy boli natoľko bohaté, že tento krát neostal priestor ani na tradičnú „Vianočnú skupinu“. Tú sme sa rozhodli odložiť na predvianočný čas v priestoroch RETESTu. Keďže sme všetci intenzívne pracovali na sebe aj vzájomných vzťahoch, padli nám vhod aj voľnočasové aktivity v podobe návštevy Aquaparku v Turčianskych Tepliciach či výstupu na neďaleký vrch Bralová skala (825,6 m n. m.).

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

R.M.