Vatrostroj

Koniec roka býva spravidla spojený s uvažovaním nad tým, čo priniesol, prípadne vzal, starý rok. S nádejou a rôznymi predsavzatiami pozeráme do roku nového. Popri tom nám za oknami znejú ohňostroje a hlasné želania všetkého dobrého…

U nás v RETESTe sme sa rozhodli tento rok, sprevádzaný nepríjemnou epidémiou, stráviť posledné minúty starého roku a prehupnúť sa do nového pri veľkej vatre. Pri svetle, ktoré je tiché, aby sme sa mohli stretnúť a nezľaknúť sa ticha v našich srdciach. Pri ohni, ako symbole čistoty, ktorá pre nás znamená „čistý život“, bez návykových látok. Pri ohni, ako zdroji tepla, ktoré je pre nás symbolom komunity v ktorej žijeme.

Želáme Vám, aby tento zážitok zažiaril a sprevádzal aj Vás, počas celého roku 2021.