Sen svätojánskej noci

Keď sme začiatkom predchádzajúceho roka písali o našej poslednej návšteve divadla, netušili sme, že našu najbližšiu návštevu budeme môcť zopakovať po tak dlhej “prestávke”.

O to viac sme sa tešili, že aktuálna epidemiologická situácia nám opäť umožňuje zúčastňovať sa kultúrnych podujatí. Radi sme to využili a po viac ako roku sme sa vrátili do Divadla ASTORKA Korzo´90. Tento raz sa nám podarilo uvidieť pôvodne plánované predstavenie známej Shakespearovej komédie Sen svätojánskej noci.

V RETESTe dúfame, že na najbližšiu návštevu divadla už nebudeme musieť čakať tak dlho…

rtst