Rodičovská skupina – júl

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Po dlhšom čase spôsobenom vypuknutím epidémie a vrámci uvoľňovania opatrení spojených s vírusom COVID-19, by sme Vás chceli opäť srdečne pozvať na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 01.07.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!