Pomoc v Dome seniorov Archa

Klienti centra pre deti a rodiny RETEST, ktorí sú v prvej fáze resocializačného programu pomáhali v rámci nácviku pracovných zručností pri montovaní a príprave polohovateľných postelí pre potreby Domova seniorov Archa. Práce súvisia s aktuálnou situáciou a prípravou opatrení týkajúcich sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

Sme radi, že aj takýmto drobným spôsobom môžeme pomôcť v súčasnej situácii.

rtst