Návšteva centra Návrat v Kráľovej pri Zvolene

Minulý víkend sme sa s celou komunitou zúčastnili športových dní v CDR Návrat v Kráľovej pri Zvolene. Napriek plánom na širšiu účasť viacerých zariadení sme boli jedinou komunitou z vonka, ktorá sa zúčastnila tohto podujatia. Premiérový ročník sa teda odohral v menšom počte, čo sa prejavilo najmä voľnejším programom a väčšou pružnosťou časového harmonogramu. Poskytlo nám to však aj priestor bližšie sa spoznať s členmi komunity Návratu a lepšie sa oboznámiť charakteristikami program, v ktorom fungujú.

Počas prvého dňa sme absolvovali skúšobný turnaj vo volejbale, ako aj rekreačnú hru v petangu a pingpongu. Už skúšobný turnaj bol plný nasadenia a tímovej práce. Súboj o prvé miesto bol dramatický a radosť z víťazstva nefalšovaná. Keďže sme mali zmiešané družstvá bola to skvelá  príležitosť pre nadviazanie kontaktu s domácou komunitou. Úvodný deň sme zakončili zdieľaním pocitov pri spoločnom táboráku. Nasledujúce ráno sme sa vybrali na výlet do osady Zaježová, ktorá propaguje životný štýl charakteristický súladom s prírodou, šetrnosťou k životnému prostrediu, venovaním sa tradičným remeslám ale napríklad aj meditačným technikám. Následne sme si na miestnom ranči (u Luntnera) dali spoločnú kapustnicu a zahájili turnaj v plážovom futbale a volejbale. Išlo už o oficiálnejšie porovnanie si síl medzi našimi komunitami. Vďaka silnému odhodlaniu, ktoré sa dalo badať aj v snahe ísť cez bolesť sa naša komunita umiestnila na krásnej druhej priečke vo obidvoch kategóriách. Na záver sme si spoločne zrekapitulovali naše dojmy zo spoločného víkendu a zdieľali naše pocity, pochvaly, uznanie ale aj pripomienky.

Bola to výborná skúsenosť spoznať nových ľudí, ale aj byť svedkom toho ako fungujú komunity klientov v iných zariadeniach. Či už sa to týka štruktúry režimu, pravidiel fungovania alebo spôsobu vzájomnej komunikácie. Myslíme si, že toto podujatie bolo osožné klientom ako aj terapeutom. Taktiež poskytlo organizátorom možnosť vyskúšať si prvý ročník športových hier s menším počtom účastníkov a nabrať tak skúsenosti pre usporiadanie budúcich ročníkov vo väčšom počte. F.B.