„LTT“ 2019

Retesťáci už vedia, že LTT u nás neznamená „len tak tak“, ale je to skratka pre našu tradičnú letnú terénnu terapiu.

Potom, ako sme jej zimnú verziu absolvovali v obci Ráztočno, na leto sme sa vrátili do našej obľúbenej destinácie v nádhernom prostredí Trlenskej doliny, neďaleko obce Vlkolínec, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Klienti a pracovníci centra zažili intenzívny, programovo bohatý, spoločne strávený týždeň. V pracovnej časti sme sa prostredníctvom naratívnych postupov hlbšie pozreli na svoje životné príbehy. Zároveň sme v rámci voľnočasových aktivít navštívili spomínaný skanzen vo Vlkolinci ako aj Vodný park Bešeňová.

Radi by sme touto cestou poďakovali aj OLÚP, n.o. Predná Hora, kde vybraní klienti a pracovníci centra mohli predstaviť náš resocializačný program aktuálne sa liečiacim pacientom.

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať aj vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a občianskemu združeniu Pro Retest.

R