Rodičovská skupina – júl

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 31.07.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

M.I.B

                             

Dňa 23. 06. 2019 sme spoločne navštívili filmové predstavenie „Muži v čiernom“ v Multikine Cinema City Polus. Predstavenie sme mohli navštíviť vďaka charitatívnej akcii FREE cinema tickets Lend a Hand tímu, ktorý je súčasťou AT&T GNS Slovakia.

Aj touto cestou ĎAKUJEME!

 

17. ročník Komunita cup

Sú miesta, na ktoré sa radi vraciame. Či už ako jednotlivci, alebo ako príslušníci komunít, akou je tá naša. Kemp ATC Tomky k takým miestam nepochybne patrí. Určite to platí vo chvíli, keď sa v jeho priestoroch stretnú ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli, že v ich živote dozrel čas na zmenu.

Chuť stretnúť sa, vzájomne sa podporiť, zmerať si sily v rôznych športových disciplínach, či prejaviť svoje zručnosti a kreativitu. Tešiť sa z priateľov z Francúzska, Českej republiky ako aj známych zo Slovenských komunít. Aj to sú dôvody, prečo sa na Komunita cup vždy radi vraciame.

S rešpektom a ocenením ďakujeme domácej komunite ROAD Tomky za jej dlhodobú vytrvalosť pri organizovaní tejto vynikajúcej akcie.  Radi sa opäť o rok vrátime…

Retesťáci

„LTT“ 2019

Retesťáci už vedia, že LTT u nás neznamená „len tak tak“, ale je to skratka pre našu tradičnú letnú terénnu terapiu.

Potom, ako sme jej zimnú verziu absolvovali v obci Ráztočno, na leto sme sa vrátili do našej obľúbenej destinácie v nádhernom prostredí Trlenskej doliny, neďaleko obce Vlkolínec, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Klienti a pracovníci centra zažili intenzívny, programovo bohatý, spoločne strávený týždeň. V pracovnej časti sme sa prostredníctvom naratívnych postupov hlbšie pozreli na svoje životné príbehy. Zároveň sme v rámci voľnočasových aktivít navštívili spomínaný skanzen vo Vlkolinci ako aj Vodný park Bešeňová.

Radi by sme touto cestou poďakovali aj OLÚP, n.o. Predná Hora, kde vybraní klienti a pracovníci centra mohli predstaviť náš resocializačný program aktuálne sa liečiacim pacientom.

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať aj vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a občianskemu združeniu Pro Retest.

R

Stretnutia

Všetci ich zažívame deň čo deň, stretneme maminu, kamaráta, suseda, sú pre nás viac či menej dôležité. Pre mňa to, ktoré Vám opíšem skrývalo určité čaro domova a pohody, keď ten moment príde, zapíše sa hlboko do našej duše a pohrá sa s kútikmi úst.

Odohralo sa prese v sobotu jedenásteho mája, deň začínal v objatí oblakov, no však to nám nebránilo vytvoriť ohnisko s kruhom stoličiek na našej záhradke. Ako každý deň sme mali komunitu, len niečím výnimočnú. Slávnostne sme zapálili oheň a začali pripravovať stoly, pridávať stoličky a nemožno zabudnúť na chutné občerstvenie a hviezdu programu- stolný futbal, ktorý sme zodpovedne trénovali ešte pred začiatkom turnaja. Začali sme s terapeutom variť guláš, pustili si obľúbené pesničky a trávili spolu čas hrou, tancom alebo sme sa len tak rozprávali o každodenných obyčajných veciach, ale zrazu s nádychom uvoľnenosti  a spokojnosti. Postupne prichádzali terapeuti do rozbiehajúcej sa zábavy. Vôňa z gulášu, ohňa a rozliehajúca sa hudba nás uvoľnili a dovolili aspoň na chvíľu odpútať sa od povinností a starostí. Spolu sme si posadali k ohňu a jedli guláš (vážne najlepší guláš v mojom živote) a postupne sa pripravovali na turnaj v stolnom futbale. Väčšina z nás nie sú žiadnu majstri, no skôr som mala pocit, že čím menej nám to išlo tým viac sme sa smiali.

Toto stretnutia sa pre mňa stalo „iskričkou“, spomienkou, ktorá vo mne zanechala  hrejivý pocit priateľstva, že niekde patrím. Na niektoré veci nikdy nezabudneme, formujú nás a pokiaľ cítime blízkosť ľudí, a že im na nás záleží, sme schopní zvládnuť aj zdanlivo ťažké skúšky.                                                                                      

 L.H.

Rodičovská skupina – jún

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 26.06.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Rodičovská skupina – máj

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 18.05.2019 na „veľkú sobotnú rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – apríl

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 24.04. 2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Milí priatelia,

vzhľadom na časté otázky by sme vás radi aj touto cestou upozornili na niektoré zmeny, ktoré vyplývajú z účinnosti zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednou z nich je aj skutočnosť, že novela zákona zrušila pojem resocializačné stredisko a nahrádza ho novým pojmom centrum pre deti a rodiny. Obsahové zameranie nášho zariadenia tak ostáva nezmenené, len sa v súvislosti s našou organizáciou budete stretávať s názvom RETEST, centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uvedených zmien prijalo na svojom zasadnutí dňa 28. 03. 2019 uznesenie o dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST.

O ďalších úpravách vyplývajúcich z uvedených zmien, ako aj z novoprijatého Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej organizácii RETEST (115/2019) s účinnosťou od 01. 07. 2019 vás budeme včas informovať na našej stránke.