„Duša a film.“

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe realizuje od roku 2018 cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“.

Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch, alebo duševnými problémami v každodennom živote a po jeho skončení s divákmi na danú tému besedujú prizvaní odborníci.

V rámci cyklu bol 10.2. 2020 premietaný film  „Beautiful boy“, ktorý na základe skutočných udalostí zobrazuje neľahkú cestu závislého chlapca a jeho milujúcej rodiny.

Na tému drogovej závislosti, jej príčin a následkov diskutoval s moderátorom MUDr. Petrom Breierom Mgr. Kamil Bartoň, riaditeľ centra pre deti a rodiny RETEST.

Záznam diskusie si môžete pozrieť na https://www.dusevnezdravie.sk/dusa-a-film-beautiful-boy/.

rts

Vzdelávanie

Zamestnanci centra pre deti a rodiny RETEST, v spolupráci s občianskym združením „Brána do života“, absolvovali spoločné vzdelávanie o aktuálnom stave a vývoji drogovej scény u nás.

Súčasnú situáciu a trendy na drogovej scéne v kontexte poskytovaných služieb predstavila klinická psychologička, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Prima, PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA.

rts

Rodičovská skupina – február

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 26.02.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Rodičovská skupina – január

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na prvú „rodičovskú skupinu“ v novom roku, ktorá sa uskutoční 29.01.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Zimná „terénka“ 2019

Ako už býva dobrým zvykom, aj tento rok sme posledný novembrový týždeň (23.11. – 30.11.2019) strávili v priestoroch turistickej ubytovne Remata v obci Ráztočno, kde sme zrealizovali intenzívnu zimnú terénnu terapiu. Celý pobyt sa niesol v znamení dvoch tém: prvou bola téma masky a druhou obrana, ktorá nám bráni dostať sa k druhým či k sebe. Obe sme sa snažili uchopiť pomocou arteterapeutických techník a následne aj (seba)reflexie v rámci skupinovej terapie. Témy boli natoľko bohaté, že tento krát neostal priestor ani na tradičnú „Vianočnú skupinu“. Tú sme sa rozhodli odložiť na predvianočný čas v priestoroch RETESTu. Keďže sme všetci intenzívne pracovali na sebe aj vzájomných vzťahoch, padli nám vhod aj voľnočasové aktivity v podobe návštevy Aquaparku v Turčianskych Tepliciach či výstupu na neďaleký vrch Bralová skala (825,6 m n. m.).

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

R.M.

Rodičovská skupina – november

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 20.11.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Návšteva z Kliniky drogových závislostí v SZU a PNPP

Utorok, 22.10. 2019 sme v našom centre privítali zástupcov Kliniky drogových závislostí Slovenskej zdravotníckej univerzity a Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vo vzájomnej diskusii sme spoločne zdieľali svoje skúsenosti z práce s ľuďmi so závislosťou od alkoholu, iných psychoaktívnych látok a patologického hráčstva. Mali sme možnosť priblížiť si prácu a obsahové zameranie oboch zariadení a ich miesto v systéme starostlivosti o spomínanú cieľovú skupinu ako aj možnosti ďalšej spolupráce. Sme presvedčení, že podobné stretnutia sú dôležité a inšpiratívne pre ľudí pracujúcich v tejto oblasti a zároveň prispievajú k lepšej orientácii a dostupnosti služieb aj pre cieľovú skupinu ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok na rôznych úrovniach.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

RETEST v Seredi

V nedeľu, 20.10. 2019 sme spoločne navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Vďaka sprievodnému výkladu, premietaným dokumentom a autentickému miestu sme sa mohli bližšie oboznámiť s tragickým obdobím prenasledovania Židov na území Slovenska. Našu návštevu múzea najlepšie vystihli slová, ktoré odzneli na záver prehliadky: „Dúfame, že sa vám páčilo naše múzeum a nepáčilo to, o čom ste tu počuli…“.

Po silnom zážitku z návštevy múzea sme využili možnosť navštíviť Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom v Seredi, ktoré zastrešuje organizácia Teen Challenge Slovakia n.o. Centum, podobne ako naše, je určené pre plnoleté fyzické osoby (mužov) so závislosťou na alkohole, drogách a patologickom hráčstve.

Po obede sme strávili čas v rámci spoločnej komunity vo veľmi príjemnom prostredí areálu Centra. Vzájomne sme sa podelili o svoje životné príbehy, zápasy a nové skúsenosti so životom v abstinencii. Aj touto cestou ďakujeme za príjemne strávený čas a dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí uskutočniť aj pôvodne plánovaný futbalový duel… J

Výlet na Königswarte

Druhé októbrové sobotné dopoludnie sme sa celá komunita vybrali „vyvetrať si hlavy“ na vyhliadkovú vežu Königswarte v susednom Rakúsku. Počasie úplne nezodpovedalo našim predstavám. Prefúkal nás chladný dunajský vietor, ktorý sprevádzala silná hmla. Napriek tomu sme sa nedali odradiť, došli sme až do cieľa a odmenou nám bol nakoniec krásny výhľad na okolie z vtáčej perspektívy.