Stretnutia

Všetci ich zažívame deň čo deň, stretneme maminu, kamaráta, suseda, sú pre nás viac či menej dôležité. Pre mňa to, ktoré Vám opíšem skrývalo určité čaro domova a pohody, keď ten moment príde, zapíše sa hlboko do našej duše a pohrá sa s kútikmi úst.

Odohralo sa prese v sobotu jedenásteho mája, deň začínal v objatí oblakov, no však to nám nebránilo vytvoriť ohnisko s kruhom stoličiek na našej záhradke. Ako každý deň sme mali komunitu, len niečím výnimočnú. Slávnostne sme zapálili oheň a začali pripravovať stoly, pridávať stoličky a nemožno zabudnúť na chutné občerstvenie a hviezdu programu- stolný futbal, ktorý sme zodpovedne trénovali ešte pred začiatkom turnaja. Začali sme s terapeutom variť guláš, pustili si obľúbené pesničky a trávili spolu čas hrou, tancom alebo sme sa len tak rozprávali o každodenných obyčajných veciach, ale zrazu s nádychom uvoľnenosti  a spokojnosti. Postupne prichádzali terapeuti do rozbiehajúcej sa zábavy. Vôňa z gulášu, ohňa a rozliehajúca sa hudba nás uvoľnili a dovolili aspoň na chvíľu odpútať sa od povinností a starostí. Spolu sme si posadali k ohňu a jedli guláš (vážne najlepší guláš v mojom živote) a postupne sa pripravovali na turnaj v stolnom futbale. Väčšina z nás nie sú žiadnu majstri, no skôr som mala pocit, že čím menej nám to išlo tým viac sme sa smiali.

Toto stretnutia sa pre mňa stalo „iskričkou“, spomienkou, ktorá vo mne zanechala  hrejivý pocit priateľstva, že niekde patrím. Na niektoré veci nikdy nezabudneme, formujú nás a pokiaľ cítime blízkosť ľudí, a že im na nás záleží, sme schopní zvládnuť aj zdanlivo ťažké skúšky.                                                                                      

 L.H.

Rodičovská skupina – jún

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 26.06.2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Rodičovská skupina – máj

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 18.05.2019 na „veľkú sobotnú rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – apríl

Citácia

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov,

srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 24.04. 2019 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

Milí priatelia,

vzhľadom na časté otázky by sme vás radi aj touto cestou upozornili na niektoré zmeny, ktoré vyplývajú z účinnosti zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednou z nich je aj skutočnosť, že novela zákona zrušila pojem resocializačné stredisko a nahrádza ho novým pojmom centrum pre deti a rodiny. Obsahové zameranie nášho zariadenia tak ostáva nezmenené, len sa v súvislosti s našou organizáciou budete stretávať s názvom RETEST, centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uvedených zmien prijalo na svojom zasadnutí dňa 28. 03. 2019 uznesenie o dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST.

O ďalších úpravách vyplývajúcich z uvedených zmien, ako aj z novoprijatého Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej organizácii RETEST (115/2019) s účinnosťou od 01. 07. 2019 vás budeme včas informovať na našej stránke.

Rodičovská skupina – marec

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční 27.03.2019 o 19:00 v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – február

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 16.02.2019 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – január

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás prvý krát v tomto novom roku 2019 srdečne pozvať na rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční 30.01.2019 o 19:00 v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!