Rodičovská skupina – júl

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Po dlhšom čase spôsobenom vypuknutím epidémie a vrámci uvoľňovania opatrení spojených s vírusom COVID-19, by sme Vás chceli opäť srdečne pozvať na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 01.07.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!

INTERNATIONAL QUARANTINE RUN 2020

„Bež kdekoľvek si a pomôž sa rozbehnúť iným“

Radi by sme Vám dali do pozornosti iniciatívu našich priateľov z Barcelony, ktorá v sebe spája zážitok virtuálnych bežeckých pretekov a možnosti podporiť činnosť centra pre deti a rodiny RETEST.

Bližšie informácie nájdete na: www.unityfoundation.eu

Všetkým účastníkom držíme palce a iniciátorom tejto milej akcie ĎAKUJEME!

rtst

„Karanténa“ v RETESTe

Klienti nášho centra poznali pojem „karanténa“ skôr ako sa stal významnou súčasťou slovníka dnešných dní. V kontexte nášho zariadenia sa tak slangovo označuje obdobie prvej fázy resocializačného programu pre ktorú je, okrem iného, charakteristický obmedzený kontakt s vonkajším prostredím a výraznejšie sústredenie sa na porozumenie a prijatie seba a svojej závislosti, ale aj identifikáciu zdrojov potrebných ku abstinencii a zmene životného štýlu. Pre časť našich klientov sa tak prelínala karanténa v súvislosti s koronavírusom s tou našou, programovou.

Teší nás, že v oboch prípadoch sa ukazuje ako účinná i keď v ani jednej z nich ešte nemáme ani zďaleka „vyhraté“… Môžeme už ale okúsiť prvé ovocie, ktoré priniesla. U nás v centre má aj podobu prvých jahôd, ktoré sa urodili v našich nových vyvýšených záhonoch. Pod vedením nášho skúseného kolegu Mateja ich vyrobili práve klienti prvej fázy resocializačného programu. Výroba a umiestnenie záhonov je súčasťou širšieho konceptu nového využitia vonkajších priestorov RETESTu.

Želáme aj Vám, aby toto v mnohých smeroch náročné obdobie prinieslo „dobré ovocie“…!

rtst

 

aforizmus Tomáša Janovica: že treba veľa tmy, aby človeku začalo svitať.

Milí priatelia,

v tomto skvelom aforizme Tomáša Janovica je svojim spôsobom vyjadrená  podstata veľkonočných sviatkov. V dnešnej situácii dostáva samozrejme aj svoj špecifický rozmer. Mňa však zaujal v inom kontexte. V našej práci sme často a intenzívne konfrontovaní s „tmou“, ktorej sa naši klienti, ale aj ich blízky, dotkli a dotýkajú na ceste zo svojej závislosti. A nie je jej málo… Zároveň máme to privilégium byť ich sprievodcami a spolusvedkami, keď začína svitať. Zdá sa, že jedno bez druhého nie je možné. Svitá, až keď je celkom tma*.

Tento druh skúsenosti je pre mňa dôležitý a v týchto dňoch aj potešujúci. Zahŕňa v sebe priestor pre bolesť a utrpenie, ktoré k našim životom patria, ale aj nádeje bez ktorej ich nevieme uniesť.

Želám zmysluplné prežitie veľkonočných sviatkov a radosť z toho, že Niekto pre nás okúsil veľa tmy, aby nám mohlo začať svitať…

Kamil Bartoň (za pracovníkov a klientov RETESTu)

 

*rovnomenný súbor esejí Juraja Špitzera na tému antisemitizmu a zla vo všeobecnosti

Pomoc v Dome seniorov Archa

Klienti centra pre deti a rodiny RETEST, ktorí sú v prvej fáze resocializačného programu pomáhali v rámci nácviku pracovných zručností pri montovaní a príprave polohovateľných postelí pre potreby Domova seniorov Archa. Práce súvisia s aktuálnou situáciou a prípravou opatrení týkajúcich sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

Sme radi, že aj takýmto drobným spôsobom môžeme pomôcť v súčasnej situácii.

rtst

Lásky jednej plavovlásky

Krátko pred vypuknutím aktuálnej situácie týkajúcej sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom sme sa ešte stihli „vyfintiť“ a spoločne s bývalými klientmi navštíviť predstavenie v Divadle  ASTORKA Korzo´90.

Skvelý zážitok nám nepokazila ani zmena programu a sme vďační za veľmi príjemný večer, ktorý sme mohli  v ASTORKE stráviť.

Keď odznejú súčasné opatrenia radi sa do divadla opäť vrátime!

KL

OZNAM

Vážení rodičia a blízky príbuzní našich klientov,

v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom  a opatreniami, ktoré majú spomaliť šírenie vírusu sme sa rozhodli pre zrušenie plánovanej  „veľkej sobotnej rodičovskej skupiny“, ktorá sa mala uskutočniť dňa 21.3. 2020.

Zároveň sme sa rozhodli do odvolania pozastaviť návštevy v priestoroch centra v obvyklých termínoch. Klientom bude umožnený v prípade potreby telefonický kontakt a o ďalšom postupe v závislosti od pokynov kompetentných orgánov a zriaďovateľa centra vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie,  ústretovosť  a zodpovednosť voči ostatným obyvateľom pri realizácii opatrení, ktoré majú viesť ku spomaleniu šírenia vírusu a tak aj ku lepšiemu zvládnutiu danej situácie.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať  na našich telefónnych číslach.

Ďakujeme.

Mgr. Kamil Bartoň

riaditeľ CDR RETEST

„Duša a film.“

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe realizuje od roku 2018 cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“.

Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch, alebo duševnými problémami v každodennom živote a po jeho skončení s divákmi na danú tému besedujú prizvaní odborníci.

V rámci cyklu bol 10.2. 2020 premietaný film  „Beautiful boy“, ktorý na základe skutočných udalostí zobrazuje neľahkú cestu závislého chlapca a jeho milujúcej rodiny.

Na tému drogovej závislosti, jej príčin a následkov diskutoval s moderátorom MUDr. Petrom Breierom Mgr. Kamil Bartoň, riaditeľ centra pre deti a rodiny RETEST.

Záznam diskusie si môžete pozrieť na https://www.dusevnezdravie.sk/dusa-a-film-beautiful-boy/.

rts

Vzdelávanie

Zamestnanci centra pre deti a rodiny RETEST, v spolupráci s občianskym združením „Brána do života“, absolvovali spoločné vzdelávanie o aktuálnom stave a vývoji drogovej scény u nás.

Súčasnú situáciu a trendy na drogovej scéne v kontexte poskytovaných služieb predstavila klinická psychologička, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Prima, PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA.

rts

Rodičovská skupina – február

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 26.02.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!