Návšteva

Dňa 10.07. 2018 sme mali v Reteste možnosť privítať štúdijnú návštevu pracovnej skupiny z Českej republiky. Návšteva bola organizovaná Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR za účelom zdieľania informácií, skúseností a dobrej praxe sociálnej práce za účelom prípadného využitia na celoštátnej úrovni v ČR.

Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu Systémová podpora profesionálneho výkonu sociálnej práce II, financovaného z Operačného programu Zamestnanosť, Európskeho sociálneho fondu. Zúčastnilo sa ho 12 sociálnych pracovníkov z rôznych oblastí sociálnej práce v Českej republike a zástupcovia realizačného tímu projektu. Jeho cieľom je okrem iného zdieľať dobrú prax, nastaviť nové modely sociálnej práce a zvýšiť tak kvalitu a efektivitu poskytovanej sociálnej práce. Sme radi, že sme mohli spolu s kolegyňami z Českej republiky stráviť zaujímavé a inšpiratívne stretnutie.

V RETESTe od 3.7.2018 realizujeme dopytovo orientovaný projekt Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu, kód projektu v ITMS2014+ 312041N863.

 Cieľom projektu je skvalitnenie a zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie o nové prvky v súlade s aktuálnymi potrebami klientov. Súčasťou inovovaného resocializačného programu bude kvalitnejšia vstupná diagnostika klienta a lepšie prepájanie sociálnej práce a psychologického poradenstva, vyššia úroveň pracovného poradenstva a spolupráce so zamestnávateľmi klientov strediska, čo prispeje k lepšej pracovnej i spoločenskej integrácii klientov. Okrem uvedeného sa projekt zameriava na individuálnu a skupinovú prácu s klientmi, vrátane vzdelávacích a tréningových aktivít s cieľom vytvoriť adekvátnejší systém rozvoja sociálnych zručností ako predpokladu lepšej integrácie vďaka efektívnejšiemu resocializačnému procesu.

 Projekt, ktorého implementácia je plánovaná na 36 mesiacov do júna 2021 je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.esf.gov.sk

Komunita cup 2018 – 16. ročník

Ako je už dobrou tradíciou, naše zariadenie sa aj tento rok zúčastnilo na medzinárodnom športovom stretnutí terapeutických komunít, ktoré sa konalo v Kempe ATC Tomky. Okrem slovenských komunít mali svoje zastúpenie aj naši priatelia a pravidelní účastníci z Českej republiky a Francúzska.

Opäť sme boli svedkami skvelých futbalových a volejbalových zápasov, siláckych súbojov v preťahovaní lanom, súťaže zmiešaných dvojíc v trojboji, fantastických bežeckých výkonov, či dômyselnosti šachových partií. Svoje nezastupiteľné miesto mala aj súťažná prehliadka „Komunita cup hľadá superstar“ a medzi klientmi obľúbená disciplína hod guľou v ktorej súťažili pracovníci jednotlivých komunít.

Radi by sme aj touto cestou ocenili domácu komunitu ROAD Tomky za vytrvalosť a dlhodobo výbornú organizáciu celej akcie a zúčastnené komunity za vytvorenú príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník Komunita cup 2019.

Letná terénna terapia 2018 opäť v Trlenskej doline

Potom, ako sme v zime minulého roku úpešne absolvovali zimnú terénnu terapiu na chate v Trlenskej doline, rozhodli sme sa jej „letnú verziu“ zopakovať na rovnakom mieste.

Prvý júnový týždeň sme tak mohli spoločne ako celá komunita stráviť v nádhernom prostredí neďaleko obce Vlkolínec, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Prežili sme intenzívny pracovný týždeň a vďaka finančnému príspevku rodičov klientov a občianskemu združeniu Pro Retest sme mohli v rámci spoločného voľnočasového programu navštíviť Vodný park Bešeňová.

Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať Centru pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici, kde vybraní klienti a pracovníci nášho zariadenia mohli predstaviť náš resocializačný program aktuálne sa liečiacim pacientom.

Rodičovská skupina – jún

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu 27.06.2018 o 19:00, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonický) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – máj

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 26.05.2018 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonický) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – apríl

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na prvú jarnú rodičovskú skupinu 25.04.2018 o 19:00, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonický) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – marec

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 17.03.2018 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonický) pozvaní klientmi!

Vyjsť zo seba a dať seba

V utorok, 23.01. 2018 sme sa my, klienti RETESTU, zúčastnili na stretnutí s klientami domova sociálných služieb Samária. Sú to ľudia s psychickými ochoreniami, ktorí si vyžadujú v každodennom živote trochu špecifický prístup a zvýšenú starostlivosť. Pre toto stretnutie sme si pripravili program v podobe viacerých jednoduchých, športových súťaži. Našim cieľom bolo zoznámiť sa s nimi, stráviť pekné dopoludnie a urobiť si vzájomne náš deň o čosi krajší a príjemnejší. Myslím, že sa nám to podarilo.

Zobrali sme športové potreby, malé občerstvenie a dobrú náladu, a vyrazili sme do telocvične saleziánov na Okružnej ulici v Trnávke. Po chvíli tam dorazili aj naši noví kamaráti. Po spoločnom zoznámení a opadnutí prvotného ostychu sme začali súťažiť. Boli sme rozdelení na tri tímy, zmiešané z oboch komunít. Každý z tímov si zvolil svoj názov a medzi sebou tak súperili Motýle, Appendix a Sparta. Súťažilo sa väčšinou v loptových hrách ako hádzanie loptičiek na ciel, kopanie na bránu a dokonca bol do našich malých „olympijských hier“ zaradený aj hokejbal. Súťažili sme o body a o to väčšia bola naša motivácia. V telocvični panovala výborná nálada a každý úspešný, ale aj ten nepodarený pokus bol ocenený potleskom. Stále sme sa povzbudzovali a nikto sa tak nemusel cítiť zle, ak náhodou netrafil na cieľ. Po hodine súťaženia sme si dali občerstvenie a pokračovali až do konca. Všetci účastníci dostali na záver ručne vyrobenú medailu z vypálenej hliny  so  smajlíkom a potom sme sa už rozlúčili.

Cestou späť sme sa zhodli, že nám dnes všetko vyšlo nad naše očakávania. Ďakujeme za to aj naším priateľom zo Samárie…

B.I.