Rodičovská skupina – február

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov, srdečne Vás pozývame na „rodičovskú skupinu“, ktorá sa uskutoční 26.02.2020 o 19:00 v priestoroch centra pre deti a rodiny RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi centra!