Zimná „terénka“ v turistickej ubytovni hotela Remata

Posledný novembrový týždeň (23.11.-30.11. 2018) resocializačné stredisko RETEST zrealizovalo zimnú terénnu terapiu v priestoroch turistickej ubytovne hotela Remata v obci Ráztočno.Intenzívny, skupinový program bol zameraný najmä na lepšie porozumenie a sebareflexiu klientov voči správaniu a postaveniu v komunite ako aj fungovaniu komunity ako celku.Tradičnou súčasťou zimných terénnych terapií býva aj špecificky zameraná „Vianočná skupina“ orientovaná na prežívanie vianočných sviatkov v minulosti a v čase pobytu v resocializačnom zariadení.Okrem pracovnej časti sme v rámci voľnočasových aktivít strávili príjemné chvíle v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach.

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja