Návšteva

Dňa 10.07. 2018 sme mali v Reteste možnosť privítať štúdijnú návštevu pracovnej skupiny z Českej republiky. Návšteva bola organizovaná Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR za účelom zdieľania informácií, skúseností a dobrej praxe sociálnej práce za účelom prípadného využitia na celoštátnej úrovni v ČR.

Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu Systémová podpora profesionálneho výkonu sociálnej práce II, financovaného z Operačného programu Zamestnanosť, Európskeho sociálneho fondu. Zúčastnilo sa ho 12 sociálnych pracovníkov z rôznych oblastí sociálnej práce v Českej republike a zástupcovia realizačného tímu projektu. Jeho cieľom je okrem iného zdieľať dobrú prax, nastaviť nové modely sociálnej práce a zvýšiť tak kvalitu a efektivitu poskytovanej sociálnej práce. Sme radi, že sme mohli spolu s kolegyňami z Českej republiky stráviť zaujímavé a inšpiratívne stretnutie.