Letná terénna terapia 2018 opäť v Trlenskej doline

Potom, ako sme v zime minulého roku úpešne absolvovali zimnú terénnu terapiu na chate v Trlenskej doline, rozhodli sme sa jej „letnú verziu“ zopakovať na rovnakom mieste.

Prvý júnový týždeň sme tak mohli spoločne ako celá komunita stráviť v nádhernom prostredí neďaleko obce Vlkolínec, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Prežili sme intenzívny pracovný týždeň a vďaka finančnému príspevku rodičov klientov a občianskemu združeniu Pro Retest sme mohli v rámci spoločného voľnočasového programu navštíviť Vodný park Bešeňová.

Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať Centru pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici, kde vybraní klienti a pracovníci nášho zariadenia mohli predstaviť náš resocializačný program aktuálne sa liečiacim pacientom.