Neohlásená návšteva

V nedeľu, 6.12. sme mali v RETESTe neočakávanú návštevu. Svojim správaním porušovala množstvo aktuálnych (ale aj všeobecne platných) hygienických a epidemiologických nariadení, vrátane zákazu návštev v priestoroch nášho centra. Do dnešného dňa nebolo možné  dopátrať sa, akým spôsobom sa im podarilo preniknúť do nášho objektu. O obyvateľoch mali pomerne presné a dôverné informácie, čo u nás len zvýšilo podozrenie, že zároveň došlo k zásadnému porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknuté osoby však nepodali sťažnosť dozornému orgánu. Naopak, boli pod prísľubom rôznych výhod ochotní recitovať a spievať. Návšteva zmizla tak záhadne, ako sa u nás objavila. Z dochovanej fotodokumentácie nám môžete pomôcť neohlásených návštevníkov identifikovať. Vaše tipy zasielajte na adresu centra: info@retest.sk Odosielatelia budú zaradení do losovania o dvojtýždňový posilňovací pobyt v RETESTe.

RtSt

RETEST naďalej zachováva dobré tradície

Hoci na nás lockdown pozerá zo všetkých strán, my sme sa mu pozreli priamo do očí a urobili sme si vlastný.

Vďaka ústretovému prístupu Hotela Remata sme za prísnych bezpečnostných opatrení, vrátane vlastnej dopravy, zrealizovali v rámci našej „sociálnej bubliny“ zimnú terénnu terapiu.

Denný program bol intenzívny, miestami náročný, ale sme presvedčení, že prospešný. Komunite, ale aj jednotlivcom poskytol náhľad na situáciu v kontexte závislosti a veríme, že zároveň aj novú životnú perspektívu. Pri práci sme využívali najmä prvky arteterapie a dynamiku skupinovej práce a poradenstva.

Napriek pre nás známemu prostrediu, má v súčasnej situácii príroda v okolí stále čo ponúknuť. Jej krásy sme využívali najmä na voľnočasové aktivity. Nejeden z nás sa musel prekonávať pri výstupe na majestátne sa týčiacu Bralovú skalu nad hotelom. V Bojniciach sme vyskúšali aj vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch, ktorá v mnohých vyvolávala emócie, ale aj spomienky…

Zimnú terénnu terapiu sme mohli zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj občianskeho združenia PRO RETEST.

ĎAKUJEME!

RtSt